PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Ingangsdatum van deze Privacyverklaring: 25 mei 2018.

Bij BEFARA Directo, S.L (hierna "BEFARA") streven we ernaar uw privacy te beschermen en te respecteren, waarvoor we de beveiligingsmaatregelen hanteren die zijn vastgesteld door wettelijke normen. Hieronder leggen we uit hoe en waarom we uw gegevens verzamelen. De informatie die u ons verstrekt, is vertrouwelijk en wordt alleen bekendgemaakt in de hieronder beschreven gevallen en wanneer een openbare of gerechtelijke instantie erom vraagt, of wanneer dit noodzakelijk is in andere wettelijk voorziene gevallen.

Wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt, een van onze producten of diensten koopt of een formulier invult, verstrekt u ons rechtstreeks informatie zoals uw identiteit, uw adres of een betaalmiddel. Ook wanneer u onze website bezoekt, onze sociale media-accounts gebruikt, uw e-mail opent, onze advertenties bekijkt die zijn gepubliceerd op onze digitale media of op platforms van derden vanaf uw computer, tablet, telefoon of elk ander apparaat, verstrekt u automatisch informatie over uw surfgedrag en de apparaten en software die u gebruikt.

 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

Bedrijfsnaam: BEFARA Directo, S.L (hierna "BEFARA")

BTW-nummer: B65147969

Postadres: C.Comerç, 2-22 / Naves 7-8 / 08980 Sant Feliu de Llobregat (BARCELONA)

Registratiegegevens: Geregistreerd in het Mercantile Register van Barcelona, in volume 30332, boek/pagina/duplicaat 172840, blad 0011, algemene sectie, 1e registratie.

Telefoon: +34 93 4809645

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, tot wie u zich kunt richten als u vragen heeft over hoe wij informatie verwerken, door een e-mail te sturen naar general@befara.com

Het beleid dat op deze pagina is vastgesteld, is van toepassing op gebruikersgegevens die door BEFARA worden verzameld via digitale media zoals online formulieren, e-mails, sms'jes, websites, blogs en microsites in eigendom van BEFARA, sociale media-accounts waar BEFARA aanwezig is, of weergave van advertenties (hierna digitale media genoemd).

Voor de doeleinden van dit privacybeleid zijn gebruikers in het algemeen personen die ons informatie verstrekken door beschikbare formulieren in te vullen, een account aan te maken bij BEFARA, een service aan te vragen, een product te kopen of deel te nemen aan de promoties die we ontwikkelen, of die de genoemde digitale media gebruiken zonder zich te hebben geregistreerd via de vastgestelde formulieren.

 

WAARVOOR GEBRUIKEN WE UW INFORMATIE?

Afhankelijk van de producten, diensten of functies die u wilt gebruiken, hebben we mogelijk bepaalde soorten gegevens van u nodig, meestal:

 • Identificatiegegevens: naam, achternaam, contactgegevens en land van waaruit u interactie onderhoudt.
 • Economische/transactiegegevens: Kaart- of bankgegevens die nodig zijn voor orderbeheer, retourzendingen, enz. Ook hebben we voor het verzenden van facturen en terugbetalingen het DNI of het CIF van het bedrijf nodig.
 • Verbindingsgegevens: om de navigatie op onze website en onze media te vergemakkelijken en u de versie aan te bieden die het beste past bij het apparaat dat u gebruikt.
 • Bladergeschiedenis op onze website: om u producten of diensten aan te bieden die het beste passen bij uw behoeften en voorkeuren.


Bij BEFARA verwerken we uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Beheer van uw registratie als gebruiker van ons platform: Als u zich registreert als gebruiker op ons platform, hebben we uw gegevens nodig om u te identificeren als gebruiker en uw bestellingen te beheren, u toegang te geven tot de verschillende functies die we aanbieden (kortingen, promoties, enz.), en om eventuele vragen of klachten die u heeft over de diensten die we aanbieden via de beschikbare middelen, te behandelen.
 • Verbetering van de diensten die we aanbieden en beveiliging: Een ander gebruik dat we maken van de informatie is om het onderhoud, de verbetering en de effectiviteit van onze diensten en digitale media te bereiken, wat ons in staat stelt nieuwe functies te ontwikkelen, de beveiliging van uw gegevens en onze digitale media te beschermen, fraude tegen u en BEFARA op te sporen en te voorkomen. Als we vaststellen dat een transactie mogelijk frauduleus is, kan dit leiden tot blokkering van de transactie.
 • Afhandelen van verzoeken en vragen via onze klantenservice: In dit geval worden alleen de strikt noodzakelijke persoonlijke gegevens gebruikt om uw verzoeken te beheren en op te lossen (naam, achternaam, e-mail of contacttelefoonnummer).
 •  Marketing- en advertentieacties:
  • Als u zich registreert voor onze nieuwsbrief, sturen we u informatie over promoties, kortingen en producten die voor u interessant kunnen zijn op basis van uw aankoopgeschiedenis bij BEFARA. Met uw voorafgaande toestemming kunnen we ook foto's en afbeeldingen delen die u heeft besloten openbaar te maken over onze producten op onze kanalen en sociale media. o Uitvoeren van promotionele acties: wedstrijden, promotie van producten waarin u interesse heeft getoond en die u heeft opgeslagen in uw favorieten of winkelwagen. Voor specifieke wedstrijden wordt gedetailleerde informatie verstrekt over de wettelijke basis. Ook stellen deze voorkeursgegevens ons in staat om statistische gegevens en analyses samen te stellen om gepersonaliseerde of niet-gepersonaliseerde aanbiedingen aan onze klanten aan te bieden.
  • Nakoming van wettelijke verplichtingen en andere eisen: het verwerken van uw gegevens om te voldoen aan onze vastgestelde wettelijke verplichtingen (belastingregelgeving, gegevensbescherming, enz.), evenals om te voldoen aan de eisen die worden gevraagd door overheidsinstanties.

WAT IS DE WETTELIJKE BASIS VOOR DE VERWERKING VAN INFORMATIE?

Bij BEFARA verwerken we informatie op basis van de volgende juridische gronden:

Voor de uitvoering van een contract en/of commerciële relatie. Om u de diensten aan te bieden die u aanvraagt, om de verzoeken die u doet via onze website, blogs, e-mail of sociale media-accounts waar we aanwezig zijn correct te beheren, en om contact met u op te nemen voor deze doeleinden.

Voor de naleving van verschillende wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld, zoals vastgesteld door Wet 37/1992 inzake Toegevoegde Waardebelasting). Op basis van gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld om redenen van beveiliging, fraudepreventie, om onze diensten en producten te verbeteren via marktonderzoek, of om verzoeken, vragen of mogelijke claims die kunnen ontstaan te beheren. Met uw toestemming, bijvoorbeeld voor het verzenden van gepersonaliseerde aanbiedingen van BEFARA.

 

HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

We bewaren uw persoonlijke informatie alleen in de mate dat we deze nodig hebben om deze te gebruiken voor het doel waarvoor deze is verzameld, en volgens de wettelijke basis voor de verwerking ervan in overeenstemming met de geldende wetgeving. We bewaren uw persoonlijke informatie zolang er een contractuele en/of commerciële relatie is of zolang u uw recht op verwijdering, annulering en/of beperking van de verwerking van uw gegevens niet uitoefent. In deze gevallen zullen we de informatie correct geblokkeerd houden, zonder deze te gebruiken, zolang dit nodig kan zijn voor de uitoefening of verdediging van claims of als gevolg van de verwerking enige vorm van gerechtelijke, wettelijke of contractuele aansprakelijkheid kan ontstaan die moet worden aangepakt en waarvoor het herstel van de informatie noodzakelijk is.

In gevallen waarin gegevens automatisch worden verkregen via cookies, moet u er rekening mee houden dat sommige cookies jarenlang actief kunnen blijven. U kunt echter hun gebruik in de loop van de tijd beperken door ze te verwijderen uit browsers of apparaten met behulp van de links die worden genoemd in het gedeelte over uw rechten.

 

MET WIE KUNNEN WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE DELEN?

Als u ons toestemming heeft gegeven, wordt de informatie die u ons verstrekt gedeeld met de entiteiten die ons ondersteunen bij de diensten die wij u aanbieden:

COMMERCIËLE BEHEER:

 • Logistieke en transportdienstverleners: op dit moment werken we samen met de volgende transportbedrijven: SEUR, DPD, TRANSNATUR, EKOL, DACHSER, UPS, FRANCE EXPRESS en SCHENKER. U kunt de informatie over de verwerking van informatie raadplegen op hun respectievelijke websites.

TECHNOLOGIEAANBIEDERS:

 • Voor het beheer en de verspreiding van onze catalogus werken we met BEEZ UP: In dit geval worden twee soorten informatie verzameld.
 • Niet-persoonlijke statistische informatie zoals de bron waaruit de gebruiker afkomstig is en de locatie.
 • Gegevens van MARKET Places (Amazon, Carrefour, Rue du Commerce, Cdiscount, etc.) die de naam en het bedrag van de bestelling bevatten die de gebruiker op deze platforms heeft geplaatst.

MARKETING- EN ADVERTENTIELEVERANCIERS COMMERCIEELBEHEERDERS.

 • Vergelijkers met geïntegreerd logo op de BEFARA-startpagina (Shopmania, Idealo, Livingo, Catalógate, Lions Home). Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden enkele gegevens automatisch overgedragen naar hun server, tijdelijk opgenomen gedurende 7 dagen. De opgeslagen informatie tot aan automatische verwijdering zal zijn: IP-adres van het terminal, datum en tijd van het bezoek aan de pagina, naam en URL van het betreffende bestand, website van waaruit het bezoek wordt gemaakt, gebruikte browser, en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer, evenals de naam van uw toegangsprovider.
 • De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem in de logbestanden is noodzakelijk om de inhoud van de website weer te geven en de volledige functionaliteit ervan te waarborgen. Daarnaast dient deze gegevens ook om de website te optimaliseren en de beveiliging van computersystemen te waarborgen. In geen geval worden persoonsgegevens opgenomen. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is Artikel 6, sectie 1, letter f) van de GDPR.

Deze derde partijen hebben alleen toegang tot de persoonlijke informatie die ze nodig hebben om deze diensten uit te voeren. Ze zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie te handhaven en mogen deze niet op een andere manier gebruiken dan zoals we van hen hebben gevraagd.

 

WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE DIE WE VERWERKEN?

 • Onze toewijding is om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt te respecteren en het uitoefenen van uw rechten te waarborgen. U kunt ze kosteloos uitoefenen door een e-mail te sturen naar general@befara.com of per post naar C/.COMERÇ, 2 -22, Nave 7-8, 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, Spanje, met vermelding van de reden voor uw verzoek en het recht dat u wilt uitoefenen. Evenzo kan BEFARA, indien nodig geacht, een kopie van een identificatiedocument opvragen.

 U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens:

 • Verzoek om toegang tot de gegevens die we over u hebben. U kunt ook toegang krijgen tot deze informatie als u een geregistreerde gebruiker bent op ons platform in het gedeelte voor persoonlijke gegevens.
 • Recht om gegevens te corrigeren en aan te passen wanneer deze onjuist of onnauwkeurig zijn en verzoek om verwijdering wanneer deze niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens en, indien van toepassing, uw toestemming voor dergelijke verwerking in te trekken.
 • Verwijdering van gegevens: voor zover deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze moeten verwerken.
 •  In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om te verzoeken dat we de verwerking van uw gegevens beperken. In dat geval zullen we deze alleen bewaren voor de uitoefening en verdediging van claims, voor zover u ons toestemming geeft of voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de Spaanse Autoriteit Persoonsgegevens, zoals geïnformeerd via hun website.
 • De uitoefening en reikwijdte van uw rechten worden gereguleerd door de geldende regelgeving.

 DATA-BRON

 • Gegevens die rechtstreeks door u zijn verstrekt: In deze gevallen heeft u ons de informatie rechtstreeks verstrekt via online registratie, telefoon of formulieren die verschijnen op onze media (zoals uw naam, achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer of creditcard).
 • Gegevens verstrekt door derden: Als u ons gegevens verstrekt van derden, bijvoorbeeld wanneer uw zending een cadeau is en naar een andere ontvanger en een ander adres gaat, garandeert u dat u hen hebt geïnformeerd over de doeleinden en de manier waarop we hun gegevens moeten verwerken.
 • Automatisch verzamelde gegevens: We verzamelen deze gegevens via browse-cookies, uw gebruik van onze website of sociale media of advertentiekanalen, zoals likes op onze Facebook, Twitter, enz. profielen. Deze informatie heeft betrekking op context en browsegewoonten, zoekopdrachten of advertentieweergaven. Ook de gegevens van uw openbare profiel van uw sociale media-accounts wanneer u uw BEFARA-account aanmaakt, de opmerkingen die u maakt op sociale media over BEFARA, de tijd of de inhoud ervan.

 

WAAR SLAAN WE UW GEGEVENS OP EN WIE HEEFT TOEGANG TOT DE INFORMATIE?

We beschermen de informatie die we verzamelen door de technische en administratieve beveiligingsmaatregelen vast te stellen die zijn vastgesteld in de wettelijke voorschriften, nadat we de bijbehorende risicoanalyse hebben uitgevoerd, zodat de informatie beschermd is tegen ongeautoriseerde toegang, niet-beschikbaarheid, openbaarmaking of gebruik.

Alleen onze medewerkers, die op de hoogte zijn van de doeleinden waarvoor ze het kunnen gebruiken en de beperkingen ervan, bevoegde publieke en gerechtelijke autoriteiten wanneer dit door hen wordt vereist en zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, en andere dienstverleners om u de door u gevraagde diensten te verlenen, zoals transportbedrijven om de bestelling te bezorgen, het bedrijf dat eigenaar is van het databasebeheer of de e-mailverzendingsbeheertool, kunnen toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie.

 

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare apparaten om uw navigatie op ons platform te vergemakkelijken, te weten hoe u met ons interageert en in bepaalde gevallen u suggesties te tonen over compatibele items op basis van uw browsegewoonten. Voor meer informatie kunt u ons Cookiebeleid raadplegen via deze link: https://www.befara.nl/content/17-Cookie-Policy

 

BEFARA kan unilateraal de informatie op deze pagina bijwerken na de datum van inwerkingtreding van deze kennisgeving die aan het begin van de pagina wordt vermeld. Updates zijn het gevolg van technologische of wettelijke veranderingen, of de aanbieding van nieuwe diensten die van invloed zijn op het privacy- en cookiebeleid, en deze zullen aan u worden meegedeeld.


Accept

Deze website maakt gebruik van cookies, zowel eigen cookies als cookies van derden, om statistische informatie te verzamelen over uw surfgedrag en u advertenties te tonen die zijn afgestemd op uw voorkeuren, gebaseerd op uw surfpatronen. Als u doorgaat met surfen, gaan we ervan uit dat u het gebruik van cookies accepteert. Voor meer informatie over cookies kunt u hier klikken.